Píšeme pro vás

Náhradní plnění tady a teď!

Každoroční shon spojený s náhradním plněním je tu! Konec třetího čtvrtletí (Q3) je úzce spjatý s povinným podílem zaměstnávání hendikepovaných osob (OZP). Ve většině firem s více než 25 pracovníky, které z nějakého důvodu nemohou zaměstnávat OZP, aktuálně rezonují otázky typu „Za co utratíme náhradní plnění?“ nebo „Stihneme uplatnit náhradní plnění do konce letošního roku?“. Odpovědí na tyto otázky...

Spolupráce s ARMEX ENERGY

Od počátku našeho podnikání se OPTIMIA holding zabývá důležitými tématy, jako jsou profesionální outsourcing podnikových služeb, kompenzace povinného podílu OZP, udržitelné sociální podnikání nebo například plnohodnotné zaměstnávání na chráněném trhu práce. S každou další spoluprací dokazujeme, že zdravotní hendikep není překážkou k precizně odvedené práci, a proto si velmi zakládáme na tom, abychom spolu s...

Další zajímavé téma výzkumu společnosti Morningstar Sustainalytics, který probíhal od června do srpna 2022, je důležitost témat v rámci jednotlivých pilířů ESG. Respondenti uvádějí, že jejich firmy kladou největší důraz na otázky životního prostředí (53 % je označilo za nejdůležitější), následuje podnikové řízení (25 %) a sociální otázky (22 %). Když však vezmeme v úvahu...

Přinášíme vám další zajímavé téma, které bylo předmětem výzkumu společnosti Morningstar Sustainalytics, který probíhal od června do srpna 2022. Tři z pěti organizací (60 %) vyhledávají externí konzultanty ESG pro podporu měření a reportingu. Tato možnost je u firem mnohem oblíbenější než použití poskytovatelů ratingů (33 %), softwaru ESG (22 %) a poradenství od finančních...

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou všichni zaměstnavatelé s 25 a více zaměstnanci povinni zaměstnávat tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením. § 81 (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný...

Od června do srpna 2022 provedla společnost Morningstar Sustainalytics globální průzkum mezi 556 respondenty, kteří byli vybráni jako odborníci na společenskou odpovědnost nebo udržitelnost. Respondenti se podělili o své názory v řadě témat CSR a ESG, od aktuální připravenosti na ESG reporting přes plánování až po implementaci ESG strategií. OPTIMIA vám z tohoto průzkumu přináší...

Rada EU dala finální „zelenou“ směrnici o podávání zpráv udržitelnosti podniků

Rada EU definitivně schválila směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). To znamená, že společnosti budou brzy muset zveřejňovat podrobné informace o záležitostech udržitelnosti. To zvýší odpovědnost společností, zabrání rozdílným standardům udržitelnosti a usnadní přechod k udržitelné ekonomice. Nová pravidla povedou k tomu, že více podniků bude odpovědných za svůj dopad na společnost, a nasměřují je k...

E-shop s náhradním plněním