Kdy je vhodné rezervovat náhradní plnění? Co nejdříve

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou všichni zaměstnavatelé s 25 a více zaměstnanci povinni zaměstnávat tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením.

§ 81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Pokud tzv. povinný podíl nesplňujete, máte podle zákona dvě možnosti. Jednou variantou je zaplatit povinný odvod do státního rozpočtu. A druhou, zajímavější, je zadávat zakázky a nakupovat služby a zboží od společností, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Fakturaci pak uplatníte v tzv. náhradním plnění. Jenže dostupné náhradní plnění není neomezení. Například společnosti OPTIMIA disponují pro rok 2023 dohrmoady náhradním plněním ve výši necelých 243 milionů Kč. Všechny požadavky zákazníků na náhradní plnění se sčítají a fakturace za služby a produkty nad tento limit již nelze v náhradním plnění uplatnit.

Jak si tedy zajistit, aby právě vaše faktury byly v náhradním plnění uznány?

Nejlépe pomocí rezervační smlouvy. S dodavatelem (například u OPTIMIA) si smluvně sjednáte potřebný objem náhradního plnění a poté během roku pohodlně nakupujete služby i produkty. Rezervace je výhodná pro obě strany – vy máte jistotu, že potřebné náhradní plnění získáte a dodavatel může naplánovat rozdělení svého náhradního plnění.

Z výše uvedeného také vyplývá, že s rezervací náhradního plnění není vhodné otálet.

Potřebnou výši náhradního plnění si můžete spočítat pomocí naší kalkulačky – https://optimia.cz/rezervace-a-sprava-nahradniho-plneni/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Vyžadovaná pole jsou označena *

E-shop s náhradním plněním