Píšeme pro vás

Náhradní plnění tady a teď!

Každoroční shon spojený s náhradním plněním je tu! Konec třetího čtvrtletí (Q3) je úzce spjatý s povinným podílem zaměstnávání hendikepovaných osob (OZP). Ve většině firem s více než 25 pracovníky, které z nějakého důvodu nemohou zaměstnávat OZP, aktuálně rezonují otázky typu „Za co utratíme náhradní plnění?“ nebo „Stihneme uplatnit náhradní plnění do konce letošního roku?“. Odpovědí na tyto otázky...

Další zajímavé téma výzkumu společnosti Morningstar Sustainalytics, který probíhal od června do srpna 2022, je důležitost témat v rámci jednotlivých pilířů ESG. Respondenti uvádějí, že jejich firmy kladou největší důraz na otázky životního prostředí (53 % je označilo za nejdůležitější), následuje podnikové řízení (25 %) a sociální otázky (22 %). Když však vezmeme v úvahu...

Přinášíme vám další zajímavé téma, které bylo předmětem výzkumu společnosti Morningstar Sustainalytics, který probíhal od června do srpna 2022. Tři z pěti organizací (60 %) vyhledávají externí konzultanty ESG pro podporu měření a reportingu. Tato možnost je u firem mnohem oblíbenější než použití poskytovatelů ratingů (33 %), softwaru ESG (22 %) a poradenství od finančních...

Od června do srpna 2022 provedla společnost Morningstar Sustainalytics globální průzkum mezi 556 respondenty, kteří byli vybráni jako odborníci na společenskou odpovědnost nebo udržitelnost. Respondenti se podělili o své názory v řadě témat CSR a ESG, od aktuální připravenosti na ESG reporting přes plánování až po implementaci ESG strategií. OPTIMIA vám z tohoto průzkumu přináší...

Rada EU dala finální „zelenou“ směrnici o podávání zpráv udržitelnosti podniků

Rada EU definitivně schválila směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). To znamená, že společnosti budou brzy muset zveřejňovat podrobné informace o záležitostech udržitelnosti. To zvýší odpovědnost společností, zabrání rozdílným standardům udržitelnosti a usnadní přechod k udržitelné ekonomice. Nová pravidla povedou k tomu, že více podniků bude odpovědných za svůj dopad na společnost, a nasměřují je k...

E-shop s náhradním plněním