Spolupráce s ARMEX ENERGY

Od počátku našeho podnikání se OPTIMIA holding zabývá důležitými tématy, jako jsou profesionální outsourcing podnikových služeb, kompenzace povinného podílu OZP, udržitelné sociální podnikání nebo například plnohodnotné zaměstnávání na chráněném trhu práce.

S každou další spoluprací dokazujeme, že zdravotní hendikep není překážkou k precizně odvedené práci, a proto si velmi zakládáme na tom, abychom spolu s našimi zaměstnanci byli vždy profesionály. Ke každému svěřenému projektu přistupujeme s respektem a klademe důraz na individuální přístup a flexibilitu.

Držíme krok s lídry v oboru

Jednou z našich významných spoluprací je kompletní obsluha zákaznické linky pro předního českého dodavatele energií ARMEX ENERGY. Naši operátoři ročně odbaví desítky tisíc hovorů příchozí i odchozí linky, a to při zachování špičkové kvality. Též provádíme kompletní reporting a operativní změny dle přání zákazníka.

Nesporné výhody business proces outsourcingu (BPO) jsou v tomto případě ve snížení celkových nákladů a předání daného procesu do rukou odborníkům, přičemž se zákazník může věnovat hlavní činnosti svého podnikání.

Zdravotní hendikep není překážkou k profesionálně odvedené práci.

Sociální odpovědnost bereme vážně

OPTIMIA s více než osmi stovkami zaměstnanců patří mezi největší zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Více než polovinu našich kolegů tvoří OZP pracovníci, tedy zaměstnanci se zdravotním postižením, kterým pomáháme se seberealizací a integrací na pracovním trhu. Jsme přesvědčeni o tom, že začlenění zdravotně znevýhodněných osob má pozitivní vliv nejen na zdravotní stav jedinců, ale zároveň posiluje a rozvíjí celou naší firemní kulturu.

Neplaťte více, než musíte

Naši partneři spoluprací s námi získávají oproti konkurenci celou řadu výhod. Jednou z nejpodstatnějších je takzvané náhradní plnění, které se týká povinností pro firmy s více než 25 zaměstnanci. Tyto firmy musí zaměstnávat alespoň 4 % pracovníků se zdravotním postižením. Pokud firma takové pracovníky nemá nebo mít nemůže, jsou k dispozici tyto alternativy. Odvedení 2,5násobku průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance OZP do státního rozpočtu, nebo využití služeb či nákupu produktů u organizací jako jsme právě my. V OPTIMIA najdete rovnocenného partnera, splníte si zákonnou povinnost a zároveň výrazně posílíte společenské a enviromentální know-how celé vaší společnosti.

E-shop s náhradním plněním