Píšeme pro vás

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou všichni zaměstnavatelé s 25 a více zaměstnanci povinni zaměstnávat tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením. § 81 (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný...

E-shop s náhradním plněním