Oznámení - whistleblowing

Máte podezření na protiprávní jednání v OPTIMIA?

Pokud ano můžete učinit oznámení podle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů níže uvedenými způsoby:

  • napište na: oznameni@optimia.cz
  • osobně na adrese: Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s., Zrzavého 9, Jihlava, 58601, příjemce oznámení: Mgr. Petr Melichar
  • zasláním dopisu na adresu: Mgr. Petr Melichar, Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s., Zrzavého 9, Jihlava, 58601
  • zavolejte do hlasové schránky na telefonní číslo +420 734 466 555. Hlasová schránka se aktivuje po sedmém zazvonění. Pokud souhlasíte s nahráváním oznámení, můžete obsah oznámení sdělit do hlasové schránky. Pokud nesouhlasíte s nahráváním, zanechte v hlasové schránce pouze vzkaz a příjemce oznámení Mgr. Petr Melichar vás bude na vašem telefonním čísle kontaktovat. Z telefonického oznámení bude vypracován písemný záznam a obsah rozhovoru nebude nahráván

Oznámení je možné učinit anonymně. Příjemce oznámení je povinen zajistit důvěrnost evidence oznámení a anonymitu oznamovatele.

E-shop s náhradním plněním