Píšeme pro vás

Další zajímavé téma výzkumu společnosti Morningstar Sustainalytics, který probíhal od června do srpna 2022, je důležitost témat v rámci jednotlivých pilířů ESG. Respondenti uvádějí, že jejich firmy kladou největší důraz na otázky životního prostředí (53 % je označilo za nejdůležitější), následuje podnikové řízení (25 %) a sociální otázky (22 %). Když však vezmeme v úvahu...

Přinášíme vám další zajímavé téma, které bylo předmětem výzkumu společnosti Morningstar Sustainalytics, který probíhal od června do srpna 2022. Tři z pěti organizací (60 %) vyhledávají externí konzultanty ESG pro podporu měření a reportingu. Tato možnost je u firem mnohem oblíbenější než použití poskytovatelů ratingů (33 %), softwaru ESG (22 %) a poradenství od finančních...

Od června do srpna 2022 provedla společnost Morningstar Sustainalytics globální průzkum mezi 556 respondenty, kteří byli vybráni jako odborníci na společenskou odpovědnost nebo udržitelnost. Respondenti se podělili o své názory v řadě témat CSR a ESG, od aktuální připravenosti na ESG reporting přes plánování až po implementaci ESG strategií. OPTIMIA vám z tohoto průzkumu přináší...

E-shop s náhradním plněním